Make your own free website on Tripod.com

HUKUM GUGURKAN KANDUNGAN

sumber: aL-AHKAM online- dan URL http://ahkam.hypermart.net atau
                                http://fly.to/al-ahkam atau http://ahkam.cjb.net

(13) Soaljawab 436 Nama:: kasmah
Pekerjaan/sekolah/univ.:: guru
Majikan::
Daerah::
Negeri::
Soalan::
apakah hukumnya menggugurkan kandungan yang masih dikira belum bernyawa?

---------------------------------------

Jawab:

Rasanya isu ini sudah dijawab dan diarchivekan; tapi kita akan rumuskan sekali lagi.

Al_Ijhad atau Pengguguran atau Aborsi ialah istilah feqah yang merujuk kepada amalan menggugurkan janin
sebelum ia sempurna menjadi manusia dalam rahim seorang ibu.

Ijma' ulama' feqah mengharamkan al ijhad jika ia dilakukan setelah janin (foetus) berumur empat bulan ke atas (janin sudah
bernyawa) kerana ia merupakan jenayah pembunuhan terhadap manusia bernyawa.

Manakala janin yang berumur kurang drpd 4 bulan terdapat khilaf ulama': Kita ringkaskan spt berikut..

Hanafi: harus menggugurkannya jika ada uzur atau dharurat
Maliki: Haram sama sekali segala bentuk pengguguran janin
Syafi'iy: Tidak sepakat di kalangan fuqaha Syafi'iah, ada yang mengatakan Haram, atau Makruh atau makruh tanzih (yang hampir
haram) tetapi mereka sepakat jika dharurat maka jatuh hukum Harus.

Hanbali: jika segumpal darah tanpa bentuk adalah harus menggugurkannya; tapi jika sudah ada bentuk atau lembaga, maka
pengguguran itu dikenakan diat (denda atau dam)

Syaikh Atiyah Saqr, pengerusi Majlis Fatwa alAzhar (Fatawa Islamiyah, Juz 9, ms 3093) merumuskan:
al Ijhad yang disengajakan tanpa uzur atau dharurat adalah Haram. Jika ada uzur syara'iy atau dharurat adalah harus jika janin itu
belum bernyawa (kurang dari empat bulan).

Uzur syara'iy atau dharurat hendaklah ditentukan oleh doktor atau ulama' yang muktabar secara case by case
basis.

sekian
thtl