Make your own free website on Tripod.com

PENDERMAAN ORGAN


Anugerah Kehidupan yang tak ternilai
Isu mengenai kematian serta pendermaan organ adalah sesuatu yang sukar untuk diperkatakan. Apatah lagi untuk mereka yang kehilangan orang yang tersayang. la rumit bagi kakitangan berusaha untuk menyelamatkan nyawa sesaorang pesakit. Keputusan untuk mengizinkan pendermaan organ & tisu seseorang yang disayangi apabila beliau meninggal dunia bukan sesuatu yang mudah . la membangkitkan beberapa kemyukilan bagi keluarga simati. Untuk meringankan beban mental keluarga kita semasa kematian, haruslah kita membuat pengakuan persetujuan untuk menderma organ & fisu semasa hayat kita.

Dengan mendafarkan diri kepada Daftar Penderma Organ Nosional, anda akan membenarkan organ dan tisu anda digunakan bagi tujuan transplant selepas anda meninggal dunia. Ini akan mengubahkan kehidupan beberapa orang yang mengalami kegagalan organ supaya menjadi lebih selesa dan sempurna serta dapat menyelamatkan nyawa mereka dari maut.

Kita sedar bahawa isu pendermaan organ dan tisu adalah suatu isu yang menimbulkan banyak persoalon. Oleh itu, berikut adalah penjelasan kepada beberapa persoalan yang sentiasa ditimbulkan.

Siapakah yang layak menjadi penderma?
Sesiapapun, sama ada tua ataupun muda boleh mendaftar sebagai penderma organ dan tisu. Walaubagaimanapun mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun perlu mendapatkan kebenaran ibubapa atau penjaga-terlebih dahulu.

Apakah itu pendermaan organ?
la adalah proses mendermakan bahagian tubuh badan seseorang untuk tujuan transplan selepas ianya meninggal dunia.

Transplantasi (Permindahan Organ) adalah suatu pembedahan yang melibatkan pertukaran organ atau tisu yang mengalami kegagalan fungsinya dengan organ atau tisu yang berfungsi dengan lebih memuaskan daripada seseorang penderma yang telah meninggal dunia. Dengan cara ini, maka kehidupan penerima organ atau tisu itu akan menjadi lebih selesa dan sempurna serta nyawanya akan terselamat. Pendermaan organ dan tisu adalah satu amalan kemanusiaan yang mulia.

Apakah organ & tisu yang boleb didermakan?
Pada umumnya organ-organ yang boleh didermakan adalah buah pinggang, jantung, hati ( hepar), paru-paru dan pankreas. Tisu-tisu yang boleb didermakan adalah mata, tulang, kulit dan inap jantung. lni bermakna, seseorang penderma akan dapat mengubah kehidupan serta menyelamatkan beberapa orang pesakit.

Bilakah organ dan tisu sipenderma itu diperolehi?
Proses perolehan organ dan tisu daripada tubuh seseorang penderma itu hanya akan dilakukan apabila kematiannya telah disahkan oleh dua orang doktor yang bertauliah. Doktor-doktor yang terlibat dengan pengesahan kematian seseorang penderma itu adalah bebas dan tiada kaitan dengan pemindahan organ & tisu.

Adakah perbezaan rawatan jika diketahui anda adalah seseorang penderma?
Tidak! Doktor-doktor yang merawat anda akan berusaha sedaya mungkin dengan mengambil semua tindakan serta langkah yang diperlu untuk menyelamatkan nyawa anda. Persoalan mengenai pendermaan organ & tisu akan dibincangkan dengan waris anda hanya selepas kematian telab disahkan.

Adakah terdapat bantahan dari sudut agama?
Tiada! Kebanyakan agama di seluruh dunia seperti Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan Sikh mengiktirafkan pendermaan organ dan tisu sebagai satu amalan yang mulia.

Bagaimana organ pendermaan itu di pindahkan.
Proses pemindahan organ dan tisu membabitkan suatu pembedahan yang bersih dan sucihama. Pembedahan ini dijalankan di dewan bedah hospital oleh pakar bedah yang berpengalaman. Perolehan organ serta fisu seseorang penderma ini tidak akan menjejaskan rupa don bentuk tubuh badannya. Selepas organ & tisu diperolehi luka pembedahan itu akan dijahitkan dengan sempurna dan jenazah sipenderma ini tidak akan mengalami apa-apa kecacatan fizikal. Segala proses pembedahan pemindahan ini dijalankan dengan rasa penuh hormat dan tertib sepertimana pembedahan-pembedaban biasa.

Bagaimana jika anda berubah fikiran menderma?
Pendermaan organ adalah suatu niat yang tulus ikhlas dan anda berhak untuk membatalkan hasrat ini pada bila-bila masa. Tiada sesiapapun yang dipaksa untuk menderma organ & tisunya selepas kematian. Sekiranya anda menukar fikiran untuk tidak menderma organ dan tisu, anda hanya perlu memberitahu keluarga anda mengenainya don memulangkan kad penderma organ anda kepada kami.

Adakah proses pendermaan organ akan melambatkan urusan pengkebumian jenazah?
Tidak! Urusan pengkebumian boleh diialankan seperti biasa. Selepas organ-organ & tisu diperolehi dari tubuh penderma maka jenazahnya akan dibersihkan, dikafankan dan dipulangkan kepada waris penderma secepat mungkin. Proses perolehan organ & tisu fidak akan menjejaskan adat pengkebumian seperti upacara penghormatan kepada jenazah.

Bagaimanakah anda berhajat untuk menjadi seorang penderma organ.
Anda perlu mengisi borang akuan penderma dan kad penderma. Borang yang telah dilengkapkan perlu dihantar kepada Pusat Sumber Transplan Nasional sementara kad penderma anda hendaklah disimpan dalam dompet dan dibawa bersama anda pada setiap masa.

ANDA DINASIHATKAN UNTUK MEMAKLUMKAN HASRAT ANDA UNTUK MENJADI SEORANG PENDERMA ORGAN & TISU KEPADA KELUARGA ANDA.

Ini akan memudahkan serta melicinkan proses mendapatkan keizinan perolehan organ & tisu selepas kematian anda kelak.